Ärekränkning (och rättshaverism) inom Sverigedemokraterna

Browse By

En liten pamflett såg för några veckor sedan dagens ljus. Skriften heter “Ärekränkning (och rättshaverism) inom Sverigedemokraterna” (ISBN 978-91-633-5500-4), är skapad av I. N. Citatus (pseudonym för flera upphovsmän), och är utgiven av socialdemokraten Martin Tunström, redaktör för Tunströms betraktelser. I skriften, som ursprungligen var tänkt som ett nummer av Tunströms betraktelser men utgavs under egen titel istället, beskrivs de förtalsbrott som sju namngivna Sverigedemokrater enligt skriften kan anses ha gjort sig skyldiga till, och hur Sverigedemokraterna har försvarat sig i domstol. Skriften rekommenderas varmt av Juridikfronten (som dock inte tar något ansvar för dess innehåll)!

Beställ din egen kopia kostnadsfritt till din postadress via denna länk.

Beställ din egen kopia kostnadsfritt till din e-postadress via denna länk.

Observera att kopian inte skickas direkt, utan det kan ta ett tag att få den.

Se även detta blogginlägg av Juridikfrontens ordförande, om rättshaverismen (det politiska rättshaveriet) inom SD.