Juridikfronten i Medievärlden om kvittningsreglerna i tryck- och yttrandefrihetsmål

Browse By

Idag har tidningen Medievärlden publicerat en debattartikel från Juridikfrontens ordförande, en jurist med erfarenhet av förtalsmål och professor Mårten Schultz,  grundare av och ordförande för Institutet för Juridik och Internet (IJI).  Debattartikeln är ett svar på journalisten Nils Funckes och Tidningsutgivarnas VD Per Hultengårds debattartikel i Expressen den 18 september där de bl.a. gick till storms mot den bibehållna möjligheten att kvitta rättegångskostnaderna i tryck- och yttrandefrihetsmål, enligt en lagrådsremiss från regeringen.

Sajter som Svenskarnas partis Realisten och Svenska Motståndsrörelsens Nordfront omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen och processer om uttalanden i dessa medier av kvittningsreglerna.