Juridikfronten debatterar medieföretagens föreslagna preskriptionstidsändring, i Svenska dagbladet

Browse By

En del av Juridikfrontens stadgade syfte är att ägna sig åt “opinionsbildande verksamhet relaterad till högerpopulism och ärekränkningsbrott”. Föreningens viceordförande tillika kassör, Robin Enander, har därför idag skrivit en debattartikel i SvD Brännpunkt tillsammans med professor Mårten Schultz, ordförande för Institutet för Juridik och Internet. Artikeln, som är en omarbetning av detta diskussionsinlägg från Juridikfrontens perspektiv, handlar om varför de kommersiella massmedieföretagens och Göran Lambertz (se sida 7 här) förslag om sex månaders preskriptionstid från tillgängliggörandet, avseende brott på grundlagsskyddade webbplatser (som skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen, och inte av tryckfrihetsförordningen, som Thomas Mattsson felaktigt skriver), kommer att försvåra den legitima lagföringen av kränkningar på Internet, såväl mot enskilda individer som mot skyddade folkgrupper. Idag preskriberas ett brott på en grundlagsskyddad webbplats först sex månader efter att det brottsliga uttalandet tagits bort från webbplatsen, vilket möjliggör lagföring så länge brottet de facto pågår. Läs debattinlägget här.