Förmodad hets på nazistisk skivbolagssajt och vid Svenska motståndsrörelsens “aktivistdagar”

Browse By

Justitiekanslern (JK) har idag, med anledning av anmälningar från föreningen Juridikfronten, inlett förundersökning om misstänkt hets mot folkgrupp i ett tiotal fall, mot Sniper Records, som beskriver sig med som “en nationalsocialistisk stiftelse för främjandet av svensk/vit etnicitet”. Sniper Records, som har haft nära kopplingar till Nationalsocialistisk front (nu Svenskarnas parti), utger och säljer bl.a. skivor via en webbplats, och dess företrädare har tidigare dömts för hets mot folkgrupp, bland annat för försäljning av hakkorströjor och tröjor med texten “Böghatare“. 

Sniper Records ansvarige utgivare Henrik Fjälls kommentar till förundersökningen, avgiven på Realisten.se.

Sniper Records ansvarige utgivare Henrik Fjälls kommentar till förundersökningen, avgiven på Realisten.se.

JK:s förundersökning omfattar flera låttexter, med “sieg heil”-rop och budskap om att invandrare ska “skickas hem”, styckade, i liksäckar, att “blattarna” ska kuvas med “terror, våld och slakt”, och att judars barn ska skjutas och “svarta svin” förföljas. Förundersökningen omfattar även bland annat skivomslag med nazistiska symboler. Läs mer om JK:s delbeslut 2014-01-14 i ärende 7803-13-31 här.

En av de nazistiska symboler som utreds i förundersökningen mot Sniper Records är den s.k. varghaken, som det i praxis har ansetts utgöra hets mot folkgrupp att bära på offentlig plats (se detta inlägg). Symbolen användes, tillsammans med ett svärd, i svart mot en vit romb på en röd fana, (se bild), av den militanta nynazistiska organisationen Vitt Ariskt Motstånd (VAM), som verkade i början av 1990-talet. Svenska Motståndsrörelsen (SMR) innehåller ledande personer från gamla VAM, bl.a. ledaren Klas Lund. Expos Alexander Bengtsson beskriver SMR som “den direkta arvtagaren” till VAM.

Mellan den 23 och 24 november 2013 höll SMR “aktivistdagar”. Trots temat “Professionalism i kampen” hade VAM:s varghakefana satts upp i lokalen. Foton från arrangemanget har publicerats på SMR:s webbplats Nordfront. Detta anmäldes av Juridikfronten och nu har JK bedömt förfarandet. “Genom att sätta upp flaggan med varghaken och genom att publicera bilder på vilka den har varit synlig får ett meddelande som uttrycker missaktning för en viss folkgrupp anses ha sprittsSå långt kan det alltså antas att brottet hets mot folkgrupp har begåtts“, skriver JK. JK finner dock att det “framstår som uppenbart” att det inte kan bringas klarhet i vem som satt upp fanan, och inleder därför ingen förundersökning. Angående fotografierna på Nordfront menar JK att bl.a. “den undanskymda plats varghakesymbolen har på de anmälda fotografierna” motiverar att publiceringen inte är åtalbar (se JK:s beslut 2014-01-13 i ärende 7646-13-31). Med all sannolikhet har således någon begått hets mot folkgrupp genom att sätta upp VAM-fanan, men denne kommer inte att straffas för sitt tilltag.