Staten krävs på skadestånd för Lexbase

Browse By

En ung man blev förrförra året utsatt för ett sexualbrott, enligt en tingsrättsdom. Denna dom lades i slutet av januari ut på den kontroversiella webbplatsen Lexbase, där en enorm mängd tingsrättsdomar i brottmål hade tillgängliggjorts. Lexbase hade utgivningsbevis, vilket innebar att personuppgiftslagens regler, som skyddar den personliga integriteten bland annat på internet, inte var tillämpliga på webbplatsen.

Nu har mannen vänt sig till Justitiekanslern (JK) och krävt skadestånd av staten. Han “anser att det är ytterst obehagligt att uppgifter om honom som offer för ett allvarligt kränkande sexualbrott m.m., gjorts tillgängliga för allmänheten på det sätt som skett”, och anser att hans integritet som brottsoffer har kränkts genom publiceringen. Han menar att “staten inte tillsett att publiceringar som Lexbases är straffbara eller kan leda till att skadestånd utdöms, i andra fall än då publiceringarna har inneburit förtal”, och att staten därmed har kränkt mannens rätt till respekt för sitt privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Eftersom “kränkningen och ej beloppet är väsentlig för [mannen], yrkas för kränkningen en symbolisk krona”, står det i framställningen till JK. Mannen hänvisar även till dataskyddsdirektivet, där det står att ett “fullständigt register över brottmålsdomar får dock föras endast under kontroll av en myndighet”.

Juridikfronten, som fördömer det organiserade förtal som Lexbase ägnat sig åt (något som främst synes ha hyllats av yttrandefrihetsfundamentalister och nögern), väntar med spänning på JK:s beslut i ärendet.