Förundersökning om en nazists tröja läggs ned och förundersökning om en naziwebbutik utvidgas

Browse By

Förundersökningen mot Sniper Records, som inletts av Justitiekanslern (JK), utvidgades idag efter tilläggsanmälan av Juridikfronten, med omslaget till ännu en skiva. JK tvingades emellertid lägga ned en annan förundersökning, gällande en antisemitisk tröja som en medlem av Svenska motståndsrörelsen burit på en bild på Twitter. Under förundersökningen hölls förhör med nazisten. JK skriver att det inte går att “klarlägga var den aktuella t-shirten befinner sig, om den är tryckt samt om den är utgiven och när utgivningen i så fall skett”. Inte heller kan det “klarläggas vem eller vilka som skäligen kan misstänkas för brottet”. Således anser JK att det framstår som utsiktslöst att ytterligare utredning skulle kunna leda till att någon lagförs, varför förundersökningen läggs ned (se JK:s beslut 2014-02-25 i ärende 5833-13-30).