Juridikfronten skriver en replik till Inte rasist, men

Browse By

Några företrädare för sajten “Inte rasist, men…” (IRM) skrev igår ett svar på Juridikfrontens verkställande utskotts debattartikel i Nyheter24, där utskottet bl.a. ifrågasatte IRM:s uppmaning till sina läsare, att gå till närmaste polisstation och anmäla en islamfientlig text på den anonyma bloggen Avpixlat. Idag förtydligar Juridikfronten sin position, och klargör att föreningen utgår ifrån gällande rätt, och inte på något sätt försvarar Avpixlat (en sajt föreningen skrivit om tidigare; se Avpixlats elektroniska anslagstavla – ny skrift från Juridikfronten och Avpixlat, BBS-lagen och mörkermännens bristande ansvarskänsla). Att tycka att viss föregiven religionskritik bäst bemöts i en fri och öppen debatt, är knappast jämförligt med att legitimera hatiska uttalanden.

Efter de ändringar som Avpixlat enligt IRM nu genomfört i den ifrågasatta texten, står det för övrigt fullständigt klart att texten inte utgör hets mot folkgrupp enligt gällande rätt.

Tillägg (2013-03-20, kl. 07:08): Efter att en IRM-företrädare påstått att vi hade fel om Michael Hess uttalanden (som på ett utmärkt sätt bemöttes i en fri och öppen debatt), kan följande sägas. Den tionde januari skrev föreningen på Facebook: “Om sådant som kan bemötas i den fria debatten anmäls och åtalas för hets mot folkgrupp, riskerar lagstiftningen att framstå som obefogad och repressiv, och den som vill avskaffa lagstiftningen får stöd för sin sak. Även provocerande och stötande uttalanden är ofta lagliga. Den som vill behålla lagstiftningen mot hets mot folkgrupp bör följaktligen inte stödja okynnesanmälningar.” Detta är alltjämt föreningens mening. Att enskilda åklagare (som har hetsåtalat för bl.a. maskeradkostymer, “fyllesånger” och smädesord till enskilda personer), och även underrätter, inte följer den restriktiva praxis som Högsta domstolen har skapat, betyder inte mycket mer än att den som vill få lagstiftningen att framstå som godtycklig tyvärr får vatten på sin kvarn.