Avpixlat ansöker om utgivningsbevis

Browse By

Nögerbloggen Avpixlat har föreningen Juridikfronten tidigare kritiserat för att den anonyma redaktionen inte varit villig att ta ansvar för sajtens innehåll, samt för att läsarkommentarer innehållande hets mot folkgrupp har spritts via sajten. Så sent som häromveckan ansåg Juridikfronten att sajten Inte rasist, men… inte borde uppmana läsarna att polisanmäla ett anonymt islamfientligt inlägg på Avpixlat. Nu håller dock tingens tillstånd på att förändras. Avpixlat har ansökt om utgivningsbevis, med Mats Dagerlind som tänkt ansvarig utgivare. Dagerlind anges också vara “den som driver verksamheten”, i ansökan. Om ansökan beviljas av Myndigheten för radio och tv, kommer således Avpixlat för första gången att få en ansvarig person. Dagerlind skulle då ensam ansvara för det redaktionella materialet såsom utgivare enligt yttrandefrihetsgrundlagen, och som innehavare av sajten även för granskningen av kommentarerna enligt BBS-lagen (om inte någon annan namngiven person tar på sig ansvaret att driva kommentardatabasen); se denna skrift om hur Avpixlat tidigare skött sitt kommentarfält. Uppenbara fall av hets mot folkgrupp och uppvigling skulle man därmed behöva ta bort från kommentarfältet. Det material som ligger på sajten när utgivningsbeviset utfärdas kommer Dagerlind att bära ansvaret för, oavsett vem som lade in materialet ursprungligen (om inte visst material avgränsas till en egen databas, vilket man kan göra med läsarkommentarer, om man tydligt skriver att materialet inte omfattas av utgivarens ansvar, enligt ett nytt beslut från Högsta domstolen). Den som önskar få till stånd en juridisk prövning av redaktionellt Avpixlat-material bör efter denna tidpunkt vända sig till Justitiekanslern (inte till polisen). Den som vill få till stånd en prövning av brott mot BBS-lagen, kan dock vända sig till polisen och uttryckligen åberopa denna lag. Även om Juridikfronten misstänker att Avpixlat i regel håller sig inom lagens ramar (och nu kommer personuppgiftslagen inte vara tillämplig på sajten), är det bra att potentiella brottsoffer har någon att vända sig emot när brott har begåtts, och att ordningsbrott kan beivras även på Internet.