Ny förundersökning mot Midgård Records

Browse By

Efter en anmälan av föreningen Juridikfronten har Justitiekanslern den 1 december beslutat att inleda förundersökning om hets mot folkgrupp på Midgård Records webbplats.

I maj dömdes den ende ordinarie styrelseledamoten för Midgård Records AB av Göteborgs tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter för fyra fall av hets mot folkgrupp. Bland annat hade man på webbplatsen publicerat en bild på en man med kukluxklankåpa, som håller i en hängsnara, med texten “Fetch the rope”. Den ansvarige frikändes i två fall med anledning av att yttrandefrihetsjuryn ansåg att en triskele och ett förvrängt hakkors inte utgjorde hets mot folkgrupp.

Den nya anmälan handlar om en text som publicerats i samband med marknadsföringen av Adolf Hitlers bok “Mein Kampf”. Hitler kallas “[e]n arisk avatar, en av de absolut starkast lysande stjärnor den vita rasen har åstadkommit”. Hans “livsverk” kallas för “den ariska rasens verk” och ses som en av “alla andra de högkulturer och fantastiska skapelser vi arier lyckats med”.

Juridikfronten hoppas att Justitiekanslern inte även denna gång lägger ned förundersökningen till följd av den tidigare domen.