Åtalad nazist håller sig undan

Browse By

 
Martin Saxlind är ansvarig utgivare för nationalsocialistiska Svenska motståndsrörelsens webbplats Nordfront. Med anledning av en anmälan från föreningen Juridikfronten är han vid Örebro tingsrätt åtalad för hets mot folkgrupp, efter att det på Nordfront publicerats en hyllning till Adolf Hitler på dennes födelsedag. Tingsrätten försöker hålla förhandling i målet, men får inte tag i Saxlind. Saxlind har inte hört av sig till sin offentlige försvarare eller inställt sig på dennes kontor. Den 24 och 29 oktober och den 5 november har en stämningsman från företaget Svensk delgivningsservice försökt nå Saxlind på dennes folkbokföringsadress, utan resultat. Trots att Nordfront skrev om åtalet mot Saxlind redan den 5 september, har dennes själv alltså inte nåtts av stämningen från domstolen. Örebro tingsrätt har nu (24 november) nödgats utfärda en personefterlysning.
Saxlind har ingenting att tjäna på att hålla sig undan. Måhända tror han att brottet preskriberas om han inte blir delgiven stämningen. Detta är felaktigt. Den vanliga preskriptionstiden gäller inte vid brott på grundlagsskyddade webbplatser, utan preskriptionsfristen (sex månader) börjar först när artikeln har tagits bort. Detta borde Nordfront känna till, efter att ha skrivit om de 14 år gamla publiceringar som Sniper Records utgivare dömts för. Hyllningsartikeln om Hitler är för övrigt inte borttagen, så (det eventuella) hetsbrottet fortsätter att begås även nu.
Saxlinds sannolika ryggradslöshet påminner om SMR:s Pär Öberg, som nyligen friades av Falu tingsrätt, efter att ha påstått att någon annan använt hans Twitterkonto för att skriva inlägg som åklagaren menade utgjorde hets mot folkgrupp.