Förundersökning mot Nordfront

Browse By

Som bekant övervakar Juridikfronten regelbundet Nordiska Motståndsrörelsens hemsida Nordfront. Enligt fast rättspraxis är det förbjudet i Sverige med offentliga hyllningar av mellankrigstidens tyska nazism. Nazism anses av det svenska rättssamhället vara så starkt förknippat med rashat mot andra folkgrupper än den ”nordiska”, i synnerhet den judiska gruppen, att sådana hyllningar betraktas som hets mot folkgrupp.

Hitlers födelsedag den 20 april blir således varje år en hektisk arbetsdag för Juridikfronten. Även i år har arbetet – tyvärr – gett resultat. Nordfront publicerade den 22 april en artikel med rubriken ”Firande av Adolf Hitler, Näste 3”, där bland annat följande yttrades:

“Torsdagen den 20/4 samlades organisationskamrater från Näste 3 för att fira Adolf Hitlers födelsedag, Europas genom tiderna absolut störste ledare och titan.”

Artikeln anmäldes av Juridikfronten till Justitiekanslern (Nordfront är en webbplats med utgivningsbevis och ansvarig utgivare, vilket gör JK till behörig åklagare). JK meddelar nu att man initialt delar Juridikfrontens bedömning att artikelns innehåll är brottsligt och en förundersökning har därför inletts.