Åtal att vänta för förgrundsfigur inom den nazistiska musikscenen

Browse By

I april inkom Juridikfronten med en anmälan mot Henrik Fjäll för ett fall av hets mot folkgrupp. Fjäll är tidigare dömd för hets mot folkgrupp i egenskap av ansvarig utgivare för det nynazistiska skivbolaget Sniper Records – även det till följd av en anmälan från Juridikfronten.

Den nya anmälan avsåg en bild Fjäll hade laddat upp på sin personliga sida på Facebook där han sågs posera i en t-shirt med texten ”DÖD ÅT ZOG!”. ZOG är en förkortning för “Zionist Occupation Government” och syftar på en konspirationsteori som i korthet går ut på att judar i det dolda kontrollerar en stor del av världens regeringar, myndigheter och institutioner.

Olika varianter av nämnda uttryck har i rättspraxis tidigare ansetts utgöra hets mot folkgrupp med hänvisning till att det ger ”inte endast uttryck för missaktning mot judar, utan måste också anses innefatta ett hot mot denna grupp”.
(se Svea Hovrätts dom 2004-03-22 i mål nr. B 3884-03 med bilaga A. Se även Göta Hovrätts dom 2015-02-27 i mål nr. B 2127-14 samt Göteborgs tingsrätts dom 2015-05-22 i mål nr. B 3829-14)

Förundersökningen i ärendet lades initialt ner, men återupptogs efter att Juridikfronten begärt en överprövning av beslutet.

Den 21 juni inkom sedermera Åklagarkammaren i Gävle med en stämningsansökan till Hudiksvalls tingsrätt mot Fjäll där det yrkas på ansvar för hets mot folkgrupp. Huvudförhandling i målet är nu utsatt till sjätte september.