Browse By

Uthängningssajt nedsläckt efter Juridikfrontens anmälan

Okunnighet om lagen är ingen ursäkt

I måndags (4/12) inkom Juridikfronten med en anmälan om misstänkt brott mot personuppgiftslagen (PUL) avseende bl.a. ett sökbart register med personuppgifter om hela 83 656 lagöverträdare på uthängningssajten Gangrape Sweden. Registret innefattade allt från personer som avtjänat några dagars omvandlat bötesstraff efter att ha begått trafikbrott i Norge, till livstidsdömda. Anmälan skickades till Polismyndigheten och Datainspektionen. 

Personuppgifterna i registret hade tillhandahållits Gangrape Sweden av nazistiska Nordfront,  i form av 140 000 strafftidsbeslut från Kriminalvården. Genom överlämnandet av personuppgifterna, för införande i Gangrape Swedens register, kan personer knutna till Nordfront ha varit delaktiga i eventuellt brott.

Juridikfronten noterade också att uthängningssajten låg på en server i USA, vilket kan innebära ett brott mot PUL:s förbud mot att överföra personuppgifter till tredje land. Publiceringen av uppgifter om enskildas lagöverträdelser kan också ha utgjort förtal i tusentals fall.

I en skriftlig kommentar uttalade sig Kriminalvården genom chefsjurist Elisabeth Lager:

Det är beklagligt om uppgifter hanteras i strid med lagen. Det är bra om Datainspektionen utreder det.

Anmälan rönte stor uppmärksamhet i nationell media, i bl.a. Aftonbladet, Expo, SVT, Sveriges Radio, Dagens Nyheter. Juridikfrontens ordförande Martin Tunström skrev också en debattartikel i Magasinet Paragraf.

På kvällen samma dag (4/12) kunde konstateras att Gangrape Sweden hade avaktiverat det sökbara registret med 83 656 personer och tagit bort en stor mängd personuppgifter i andra register, samt gallrat personer som frikänts i domstol.

Sent i går kväll (5/12) avaktiverades hela sajten och det enda som återstår är texten “Main. No news yet”. Sajten är i skrivande stund alltjämt ”nedsläckt”. 

Allt tyder på att sajtinnehavaren har släckt ned sidan. Det framstår som att sajtinnehavaren, efter Juridikfrontens anmälan, har omvärderat sin verksamhet.

Förhoppningsvis innebär detta att webbplatsinnehavaren fortsättningsvis väljer att följa lagen, säger Juridikfrontens ordförande Martin Tunström i en kommentar.

Han understryker att Juridikfronten aldrig anmäler sådant som inte med fog kan anses vara brottsligt och hänvisar till Juridikfrontens verkställande utskotts vägledande uttalande om “legitima rättsliga processer” från 2013.

Givetvis får man bedriva journalistisk verksamhet om brott och yttrandefrihetens ramar är vida. Men att hänga ut tusentals personer, i ett sökbart register, är inte försvarligt, säger Martin Tunström avslutningsvis.

Juridikfronten har under de senaste dagarna fått många frågor om varför webbplatser som Lexbase inte kan anses bryta mot personuppgiftslagen. Detta beror på att Lexbase har utgivningsbevis. Ansvariga utgivare för webbplatser med utgivningsbevis kan dock hållas straff- och skadeståndsrättsligt ansvariga för eventuellt förtal.