Delseger i mål om nazistplakat

Browse By

Som Avsnitt tidigare berättat bistår Juridikfronten medieexperten Willy Silberstein med en talan om konfiskation av det plakat där han av Nordiska motståndsrörelsen utpekades som “förbrytare” under den nazistiska organisationens demonstration i Göteborg den 30 september förra året.

Willy Silberstein var en av de framträdande personer, varav merparten har judisk bakgrund, som på detta sätt förtalades under den nazistiska demonstrationen i Göteborg.

I onsdags (den 18/4) ägde huvudförhandling rum vid Göteborgs tingsrätt. Willy Silberstein närvarade tillsammans med ombuden Johan Nordqvist, Robin Enander och Benjamin Boman.

I tryckfrihetsmål dömer både en jury och juristdomare. Först tar juryn ställning till om tryckfrihetsbrott har begåtts eller inte. Om juryn svarar JA på denna fråga fäller juristdomarna det slutgiltiga avgörandet.

Några timmar efter huvudförhandlingen meddelades juryns ställningstagande. Juryn gick på Willy Silbersteins linje och fann att innehållet i det nazistiska plakatet utgjorde tryckfrihetsbrottet förtal riktat mot honom. Juristdomarna fäller det slutliga avgörandet, och tar ställning till om konfiskering ska ske eller inte, i en dom som meddelas den 2 maj.

Kommer rätten fram till att konfiskering ska ske innebär det att den som bär plakatet igen kan dömas för brottet spridande av konfiskerad skrift. Den utrustning som använts för att trycka plakatet kan också komma att antingen förstöras eller modifieras så att återupprepande av brottet inte blir möjligt. Polisen skulle därför kunna komma att göra tillslag mot Nordiska motståndsrörelsens lokaler, om tingsrätten dömer i enlighet med Willy Silbersteins talan.

– Juryns ställningstagande är, oavsett den slutliga utgången, en viktig markering mot det brott vi menar har förövats mot Willy Silberstein, säger ombudet Robin Enander i en kommentar till Avsnitt.