Browse By

Svar från juryn i rättegången mot Nordfronts tidigare utgivare

Under gårdagen avslutades den två dagar långa huvudförhandlingen i rättegången vid Örebro tingsrätt mot Emanuel Lärkestål – tidigare ansvarig utgivare för Nordiska motståndsrörelsens propagandaorgan Nordfront.

Som Avsnitt tidigare rapporterat rör det sig om det största åtalet om hets mot folkgrupp i svensk rättshistoria. Lärkestål stod ursprungligen åtalad för 107 fall av yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp men när förhandlingen inleddes ströks en åtalspunkt till följd av att bilden artikeln i fråga innehöll ansågs för oskarp för att kunna bedöma. Samtliga åtalspunkter är resultatet av anmälningar från den ideella föreningen Juridikfronten.

Eftersom det är ett tryckfrihetsmål medverkade en jury bestående av nio nämndemän. Efter avslutad huvudförhandling framställde rätten 106 frågor till juryn där de ombeds svara ja eller nej på huruvida varje enskild åtalspunkt är att beteckna som hets mot folkgrupp eller inte.

Efter överläggning svarade juryn ”ja” i 104 fall och ”nej” i två. Varför juryn ”friade” två åtalspunkter framgår inte, men sett till att det gällde material som till sitt innehåll inte skiljde sig nämnvärt från innehållet i merparten av de 104 åtalspunkter som ”fälldes” får det antas att juryn i de här två fallen fann bildmaterialet de omfattade för oskarpt eller otydligt för att kunna svara ja.

Juryns svar innebär att rätten – bestående av tre juristdomare med tingsrättens lagman Björn Lindén i spetsen – nu har att bedöma de 104 åtalspunkter som juryn besvarade jakande.

Dom meddelas 11.00 den 19 oktober.