Utökad förundersökning om Hitlerhyllningar

Browse By

Markus Larsson

Som Avsnitt tidigare har berättat om, har en förundersökning inletts mot den ansvarige utgivaren av Nordfront, Markus Larsson, om 48 fall av hets mot folkgrupp. Den 15 oktober beslutade Justitiekanslern att inleda förundersökning om ytterligare 35 fall av hets mot folkgrupp, efter anmälningar av föreningen Juridikfronten. De misstänkta brotten består i hyllningar av Adolf Hitler.

Den tidigare utgivaren av Nordfront, Emanuel Lärkestål, dömdes den 19 oktober för 61 fall av yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.