Browse By

Ny – men snart nedlagd – förundersökning mot Nordfront

I en insändare från februari 2016, på den nazistiska webbplatsen Nordfront, som handlar om “folkförintelsen” och vikten av att bevara den “nordiska rasen”, finns en bild på en örn med ett hakkors – en klassisk nazistisk symbol. Föreningen Juridikfronten anmälde i slutet av förra året bilden till Justitiekanslern, JK. Nu har JK beslutat att inge förundersökning om hets mot folkgrupp. “Det finns anledning att anta att yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp har begåtts genom den nämnda bildpubliceringen. En förundersökning ska därför inledas”, skriver JK Mari Heidenborg i sitt beslut. Vice chefsåklagaren Karin Lindell har fått ärendet på sitt bord.

På grund av den “ettårsregel“, som trots Juridikfrontens och andras protester infördes 1 januari, lär ingen kunna dömas för publiceringen. Nordfronts ansvarige utgivare Markus Larsson kommer att få en underrättelse (straffbarhetsdenuntiation) från JK om att bilden ska tas bort inom två veckor från delgivning av underrättelsen (något som kan ta lång tid). Om utgivaren tar bort bilden – vilket är sannolikt – kommer förundersökningen att läggas ned.