Browse By

Category Archives: Nyheter och reportage

No Thumbnail

Antisemitism alltjämt inom SvP

Idag har Juridikfronten inkommit med en anmälan om hets mot folkgrupp till Justitiekanslern (JK). Anmälan tar sikte på de förklenande uppgifter som Svenskarnas Partis webbplats Realisten har publicerat rörande judar, i en krönika. I krönikan anser författaren att “[k]ampen omfattar mycket och ska bedrivas på

Juridikfronten anmäler romkartläggning

I syfte att bilda opinion mot högerpopulistiska åtgärder har Juridikfronten till tillsynsmyndigheterna anmält Skånepolisens besynnerliga kartläggning av romer, för att få utrett huruvida brott mot personuppgiftslagen har skett eller ej. Inbillar sig de ansvariga vid polismyndigheten att romer och andra folkslag är genetiskt odugliga och därmed med nödvändighet

No Thumbnail

Patriot.nu har gått i graven

Sent omsider har Patriot.nu gått i graven. Nationalsocialistiska Svenska Motståndsrörelsens tidskrift Nationellt Motstånd har länge haft webbplatsen Patriot.nu, där redaktionellt material tillbaka till 1997 fanns publicerat. Ännu idag klistrar aktivister från organisationen upp reklam för sajten Patriot.nu. I början av maj 2012 flyttades sajtens innehåll

No Thumbnail

Juridikfrontens ordförande dödshotad

Observera att detta inte är Martin Tunströms blogg. Dennes blogg finner man här. Idag, den 1 augusti 2013, fick Juridikfrontens ordförande, socialdemokraten Martin Tunström, ett textmeddelande från ett oregistrerat mobiltelefonnummer, i vilket han hotas till livet på ett groteskt sätt, på grund av sina “angrepp

No Thumbnail

Juridikfrontens ordförande uttalar sig om avgiftshöjning

Den 29 juli kunde Dagens Nyheter (DN) berätta att Domstolsverket föreslår höjda domstolsavgifter vid förenklade tvistemål, s.k. småmål. Domstolsverket föreslår en höjning från dagens 450 kronor till 1 900 kronor. Med anledning av det fick Juridikfrontens ordförande Martin Tunström uttala sig om den föreslagna avgiftshöjningen. Även

No Thumbnail

Nordfront fegar ur – tar bort alla förhandsgranskade läsarkommentarer

I ett desperat försök att komma undan rättvisan försöker den nationella rörelsens elit i Svenska motståndsrörelsen (SMR) plocka bort de kommentarer på rörelsens webbplats Nordfront som är föremål för Justitiekanslerns (JK) granskning. Föreningen Juridikfronten har dock påtalat det inträffade för JK och uppmanar denna att

No Thumbnail

Omfattande anmälan mot Nordfront – Aftonbladet kultur uppmärksammar

Den 15 juli inkom Juridikfronten (Jf) med en omfattande anmälan till Polismyndigheten mot webbplatsen Nordfront.se. Anmälan berörde det faktumet att Nordfront brustit i sin skyldighet att ta bort kommentarer i enlighet med 5 § i lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Antalet kommentarer som

Landets nazistwebbsidor utan verkligt ansvariga utgivare

Tidigare har Juridikfronten noterat att Nordfront har slutat förhandsgranska sina läsarkommentarer. Detta beror på att de ansvariga utgivarna Emil Hagberg och Fredrik Vejdeland båda har dömts för hets mot folkgrupp med anledning av godkända läsarkommentarer. (Sverigedemokraternas partiorgan SD-Kuriren hade tidigare en webbplats med förhandsmodererade kommentarer –

No Thumbnail

Datainspektionen om Markus Wiechels påstådda kartläggning av partikamrater

I maj månad inkom Juridikfronten med ett klagomål till Datainspektionen (DI). Klagomålet berörde uppgifterna i tidningen Expressen om att Sverigedemokraternas riksdagsledamot Markus Wiechel skulle ha kartlagt och registrerat politiska motståndare i det egna partiet. Föreningen önskade att DI skulle utreda huruvida det är sannolikt att Markus

No Thumbnail

Nationalistorganisation kan utredas för brott mot personuppgiftslagen

Björn Cederström, som Linköpings tingsrätt förpliktat att utge ersättning till Juridikfrontens ordförande Martin Tunström, är grundare av den s.k. “Försvarskåren Sveriges Självförsvar”. “Kåren” är en ideell förening som tilldelats organisationsnummer. Efter åtskilliga rättmätiga anmälningar av “kårens” webbplats till det webbhotell som “kåren” använt sig av,

No Thumbnail

Politiskt Inkorrekt har kastat in handduken

“Medie”-sajten Politiskt Inkorrekt (PI), en högerpopulistisk anonym (och därmed, med hänsyn till alla läsarkommentarer av tvivelaktigt slag som där härbärgerades, självklart olaglig) blogg som gjorde sig känd för att hänga ut invandrare som begått brott samt Sverigedemokraternas politiska motståndare, har nu gått i graven. Juridikfronten