Browse By

Vänsterpartist beskyllde SD-politiker för rasism och nazism – frias av hovrätten

En vänsterpartist i Järfälla blev på onsdagen friad av Svea hovrätt, i ett mål om förtal och förolämpning. En Sverigedemokrat hade väckt talan mot vänsterpartisten och krävt skadestånd på grund av ett blogginlägg med kommentarer. Sverigedemokraten ansåg sig genom bl.a. epiteten ”dessa rasister” (om Sverigedemokraterna) och ”nassen”, ha blivit utpekad som nazist och rasist, och menade att detta utgjorde förtal, alternativt förolämpning. Tingsrätten förpliktade vänsterpartisten att utge skadestånd med anledning av förtal, men ansåg inte att skäl fanns för tryckningsföreläggande. Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom, och menar att uttalandena om nazist och rasist, som var skrivna i ”en form av politisk debatt”, får ”uppfattas som mer allmänt hållna negativa värdeomdömen som en del i en politisk argumentation”, eftersom de inte kan ”anses syfta till ett verkligt eller förmenat bakomliggande förhållande och har varken kopplats till någon särskild händelse eller något särskilt agerande”. Därmed rör det sig inte om förtal, och i och med att uttalandena inte var riktade direkt till Sverigedemokraten, kunde det inte heller vara fråga om förolämpning. Sverigedemokraten förpliktades därför betala vänsterpartistens rättegångskostnader i båda instanser. Läs mer i Medievärlden.

Domen är rimlig. Man bör givetvis inte kalla ickenationalsocialister för nazister och ickerasister för rasister, men i och med att orden används så lättvindigt i den politiska debatten, kan man knappast sägas förmedla en ”uppgift” om någon, genom att kalla den rasist eller nazist – eller fascist för den delen. Som vanligt, när man uttrycker en värdering, uttrycker man istället bara sina egna känslor. ”Inga fascister på våra gator” kan ju, lite krasst, tolkas som ”ingen jag inte uppskattar får enligt mitt tycke vara på denna gata”.