Browse By

Stöd Juridikfronten

Om du vill bidra till Juridikfrontens verksamhet ekonomiskt kan du skicka en gåva.

Juridikfronten tar emot gåvor via Swish. För att swisha en gåva till Juridikfronten, vänligen använd numret nedan.

123 661 41 19

Önskar du skicka en gåva på annat sätt, kontakta i så fall föreningen på foreningen@juridikfronten.org.

Varför stötta Juridikfrontens arbete?

Juridikfronten använder sig av de regelverk som finns för att göra internetbeteendet mindre ohyfsat. Enligt professor Mårten Schultz är Juridikfronten ”landets enskilt viktigaste aktör när det gäller [att beivra] hets mot folkgrupp” (2016-12-11). 

Juridikfrontens verksamhet bedrivs ideellt av volontärer med goda kunskaper i straffrätt samt yttrande- och tryckfrihetsrätt.

För att kunna utveckla verksamheten ytterligare är Juridikfronten dock i behov av stöd från dig som uppskattar föreningens värv.

Det ekonomiska stöd Juridikfronten mottar i form av gåvor investeras direkt i verksamheten. På sikt vill Juridikfronten bland annat kunna trycka informationsmaterial i högre utsträckning och organisera utbildningar om nationalistisk brottslighet på nätet. Juridikfronten har också som ambition att kunna driva rättsprocesser för enskilda som utsatts för brott på nätet, så som förtal.

För att kunna realisera dessa visioner behöver Juridikfronten ditt stöd. Om du väljer att skänka en gåva kan du förvissa dig om att det gör stor nytta för föreningens arbete och för samhället.

Hur kan man bidra till Juridikfrontens arbete på andra sätt än genom gåvor?

Juridikfrontens volontärer är främst experter på juridik. De är däremot inte särskilt duktiga på grafisk design, marknadsföring eller layout av tryckta skrifter. Om du vill bidra till föreningens verksamhet genom att vara den behjälplig med något av detta, så är du välkommen att ta kontakt.