Browse By

Category Archives: Förundersökningar

Över 200 fall av hets har raderats från nazistsajter

Justitiekanslern inledde, med anledning av ett antal anmälningar från föreningen Juridikfronten, tidigare under våren förundersökningar om ett stort antal fall av hets mot folkgrupp på Nordiska motståndsrörelsens officiella sajt och på den nazistiska sajten Nordfront. Sedan tidigare pågår en förundersökning som ännu inte är färdig,

Förundersökning om homofientliga och antijudiska uttalanden

Justitiekanslern har med anledning av anmälningar från Juridikfronten inlett förundersökning om hets mot folkgrupp rörande olika publiceringar på Nordiska motståndsrörelsens officiella webbplats. Det rör sig delvis om uttalanden om ”homolobbyn” som förknippas med pedofili på ett generellt sätt. En underrättelse till utgivaren har skickats, eftersom

Redan omfattande förundersökning utvidgas – JK svänger om smädande förnekande av Förintelsen

Justitiekanslern har idag beslutat att utvidga den omfattande förundersökning om hets mot folkgrupp på två nazistiska sajter, som Avsnitt skrev om häromdagen och som har inletts på grund av föreningen Juridikfrontens anmälningar. Förundersökningen utvidgas med ytterligare 18 publiceringar som omfattas av den sk. ettårsregeln. Förundersökningen

63 fall av nazistisk hets, enligt JK – men inget åtal lär väckas

Under de senaste tre veckorna har Justitiekanslern, JK, som är exklusiv åklagare i fråga om tryck- och yttrandefrihetsbrott, i tre beslut inlett förundersökning om åtskilliga fall av hets mot folkgrupp på två nazistiska webbplatser, enligt uppgifter till Avsnitt. Anmälare är i samtliga fall föreningen Juridikfronten,

Skivomslag

Förundersökning om hets på skivomslag

Visa gärna ditt stöd till Juridikfrontens ideella verksamhet via Swish: 123 661 41 19. Justitiekanslern, JK, har beslutat att inleda förundersökning om skivomslag som anmälts av föreningen Juridikfronten. ”Det finns anledning att anta att tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp har begåtts genom utgivning av omslagen till

Justitiekanslern inleder förundersökning mot vit makt-sajt

Visa gärna ditt stöd till Juridikfrontens ideella verksamhet via Swish: 123 661 41 19. Efter anmälan från Juridikfronten har Justitiekanslern, JK, inlett ännu en förundersökning mot en vit makt-aktör, om hets mot folkgrupp. Förundersökningen gäller nazistiska symboler som förekommit på en webbplats. JK har uppdragit

Skiva

Förundersökning om hets och grundlagsbrott

Visa gärna ditt stöd till Juridikfrontens ideella verksamhet via Swish: 123 661 41 19. Justitiekanslern, JK, har inlett förundersökning om hets mot folkgrupp beträffande innehållet på ett antal olika skivor med kringmaterial, som saluförts via internet. Det rör sig om missaktande invektiv i låtar, om

Förundersökning om trycksaker med nazisymboler

Efter anmälan från föreningen Juridikfronten har Justitiekanslern inlett förundersökning om tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp, efter att en mängd trycksaker med nazistiska symboler har saluförts via internet. En kammaråklagare i Stockholm har fått uppdrag från JK att genomföra förundersökningen och redovisa resultatet till JK. Tidigare förundersökningar

Förundersökning inledd om förintelseförnekares blogginlägg

En av Avsnitt tidigare uppmärksammad besynnerlig förintelseförnekare – vars ”forskning” lyfts fram i en bok som sprids på nazistiska Nordfront och som vid något tillfälle även uppmärksammades på den gravt antisemitiska sajten Nationell.nu (en sajt vars utgivare beskyllde judarna för nazismen och uppgav att Gud

Förundersökning om nazistisk hets

Justitiekanslern har inlett förundersökning om hets mot folkgrupp på en nazistisk sajt, med anledning av en anmälan från föreningen Juridikfronten. Förundersökningen rör uttalanden med anspelning på sexuell läggning. ”Utredningen i ärendet ger anledning att anta att yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp” skriver JK.

Ny förundersökning mot Nordfront, sannolikt utan åtal – förundersökning om vit makt-skiva nedlagd

Justitiekanslern, JK, beslutade idag, efter anmälan från föreningen Juridikfronten, att inleda förundersökning avseende tre fall av hets mot folkgrupp på Nordfront. Det gäller samma publiceringar som förekommit även på Nordiska motståndsrörelsens officiella webbplats. Manipulerade bilder av förintelseöverlevaren Hédi Fried med text, som ”av en bred

Ny förundersökning mot NMR-sajt – men inget åtal att vänta

Justitiekanslern har inlett förundersökning avseende tre fall av hets mot folkgrupp på nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelssens officiella sajt. Det rör sig om nedsättande uttalanden om bl.a. homosexuella. På grund av den s.k. ettårsregeln – som innebär att uttalanden som legat på en sajt i över ett