Browse By

Andra om Juridikfronten

Juridikfronten framstår alltmer som internets motsvarighet till grannsamverkan mot brott

Mårten Schultz, professor i civilrätt, 2017-12-05

De gör livet surt för rasister och högerextrema med inlagor, anmälningar och rättegångar, är en av de coolaste antirasistiska organisationer jag vet.

Jonas Sjöstedt, partiledare och riksdagsledamot, 2017-12-04

Jag vet inte om ni är medvetna om det men organisationen Juridikfronten är landets enskilt viktigaste aktör när det gäller [att beivra] hets m[ot] folkgrupp

Mårten Schultz, professor i civilrätt, 2016-12-11