Browse By

Över 200 fall av hets har raderats från nazistsajter

Justitiekanslern inledde, med anledning av ett antal anmälningar från föreningen Juridikfronten, tidigare under våren förundersökningar om ett stort antal fall av hets mot folkgrupp på Nordiska motståndsrörelsens officiella sajt och på den nazistiska sajten Nordfront. Sedan tidigare pågår en förundersökning som ännu inte är färdig, också den om ett större antal publiceringar.

Det handlar bl.a. om en stor mängd propagandabilder på Adolf Hitler i olika utföranden, om bilder på hakkors och Hitlerhälsningar, om bilder som avhumaniserar eller nedvärderar svarta människor, om publiceringar som kopplar samman homosexuella med pedofili, om publiceringar om att skjuta och hänga flyktingar och om skrivningar om Förintelsen som bl.a. ”judendomens heligaste brännoffer” och en judisk lögn.

Materialet har varit publicerat under över ett års tid, och utgivarna har därför kunnat freda sig från straffansvar för en publicering genom att ta bort den inom två veckor från en underrättelse från Justitiekanslern. Sådana underrättelser har gått ut. Nu har den övervägande delen av det aktuella materialet tagits bort av redaktionerna. Ibland har raderingarna gjorts med viss bitterhet; Nordfront har ibland tillfogat ”ARTIKELN HAR CENSURERATS AV” och justitiekanslerns namn. I vissa fall har även annat material än det som Justitiekanslern har ifrågasatt tagits bort (framförallt åtskilliga memer). Förundersökning har därför lagts ned beträffande publiceringarna. Under april-juni har förundersökning på grund av den s.k. ettårsregeln lagts nog om 202 fall av hets mot folkgrupp.

I ett litet fåtal fall hade radering av det ifrågasatta materialet inte skett vid Justitiekanslerns kontroll. Förundersökning fortsätter i dessa delar och åtal kan alltså väckas. Det rör sig bland annat om material som påstår att judarna ljugit om Förintelsen.

Ett mycket stort antal publiceringar, som Justitiekanslern har bedömt innefatta hets mot folkgrupp, har sedan ettårsregeln började gälla 2019 förblivit straffria på grund av radering. I den absoluta merparten av fallen raderar mottagarna av Justitiekanslerns förelägganden snarare än låter materialet prövas i domstol.  Något positivt med lagändringen är förstås att materialet försvinner från de aktuella sajterna.