Browse By

Richard Langéen förvränger sanningen: Varning för mångkultur är inte brottslig

Om Richard Langéens påståenden om nazismen som en judisk skapelse, se detta.

Att trycka upp ett klistermärke med texten ”Varning för mångkultur” är hets mot folkgrupp och kan leda till fängeslestraff [sic] på två år. Det säger Justitiekanslern om klistermärken som satts upp av Nordiska nationalsocialister på Parkskolan i Mönsterås” skriver den 22 januari Nationell.nu:s Richard Langéen (jfr Avpixlat), som även kallar krigshetsaren och diktatorn Adolf Hitler för ”världshistoriens mest storartade och godhjärtade människa”. Om Sveriges statsminister framför Langéen: ”Fredrik Reinfeldt är själv neger och härstammar från en svart människoätande loppcirkusaktör”.

De sistnämnda påståendena lämnar vi för tillfället därhän. Det förstnämnda bör dock kommenteras. Har Justitiekanslern (JK) verkligen framfört att det kan ge två års fängelse att i tryckt skrift varna för mångkulturen?

Svaret är: naturligtvis inte. Om man faktiskt läser och förstår JK-beslutet och de JK-beslut som hänvisas till i det – något man borde kunna anta att juridikrådgivaren Langéen faktiskt har gjort – kan man inte få detta intryck.

Gällande två års fängelse, är detta ett s.k. abstrakt straffvärde. Detta är det straffvärde som framgår av den aktuella brottstypens straffskala. Två års fängelse är maxstraffet för hets mot folkgrupp av normalgraden, dvs. när brottet inte är ringa eller grovt. Om någon hetsar många människor att mörda en viss folkgrupp, kan man nog tänka sig att ett sådant straff vore rimligt. Det abstrakta straffvärdet är något annat än det konkreta straffvärdet för den specifika gärningen. JK har aldrig skrivit att den här konkreta gärningen skulle kunna ge två års fängelse. Som jämförelse kan det noteras att Emil Hagberg, tidigare ansvarig utgivare för Nationellt Motstånd, dömdes till en månads fängelse, och en känd nationalist dömdes till villkorlig dom och dagsböter – båda för hets mot folkgrupp av normalgraden. För övrigt nämner inte JK någonting alls om böter eller fängelse i sitt beslut.

Vad gäller då själva texten? Är det olagligt i sig att varna för mångkulturen? Självklart inte. Justitiekanslern hänvisar till sin bedömning i ett ärende från 2011. Där framför JK att klistermärket ”visar bilden av två personer av utländsk härkomst försedda med vapen, på ett sätt som ger direkta associationer till ett kriminellt beteende” och att det ”anspelar på och är enligt Justitiekanslern tydligt rikta[t] mot gruppen invandrare. Bilden/illustrationen i förening med texten uttrycker också missaktning i lagens mening för denna grupp” (se JK:s beslut 2011-11-18 i ärende med dnr. 6689-11-30).

Det är alltså inte varningen i sig som JK anser är brottslig, utan klistermärket som helhet. Klisterlappen, som hade Svenskarnas parti som avsändare, kan beskådas till höger här (direktlänk till Realisten). Man kan förstås ha olika åsikt om huruvida JK:s bedömning är riktig, men Langéens beskrivning är i varje fall oriktig. Det tycks uppenbart att Langéen genom sin falska beskrivning av JK:s beslut vill piska upp en opinion mot bestämmelsen om hets mot folkgrupp och framställa den ”nationella rörelsen” som martyrer, men man kan hoppas att kloka människor undersöker fakta istället för att tro på herr Langéen. Om Langéen vill göra gällande att bestämmelsen om hets mot folkgrupp tillämpas för lättvindigt, är det aktuella beslutet från JK ett väldigt dåligt exempel. Där bedömdes nämligen fem av sex tryckalster från nationalsocialister ”inte utgöra hets mot folkgrupp” (se JK:s beslut 2013-01-18 i ärende med dnr. 23-13-30). I det tidigare JK-beslutet från 2011 ansågs dessutom Svenskarnas partis klistermärke med texten ”Res dig upp och ta fighten mot mångkulturen” (tydligen förstod partiet, som vill förmå människor att ”se den stora bilden”, inte att anglicismer är ett indirekt hyllande av utländskt inflytande på vårt språk) vara tillåtet.