Browse By

Nationell.nu:s Richard Langéen om nazismen som ett judiskt och ondskefullt påfund

'Nazismen är ond och judisk'

’Nazismen är ond och judisk’

Nedanstående e-brev skickades från nationel@nationell.nu den 5 januari 2006, kl. 19:07, som svar på ett e-brev till info@nationell.nu. Nationell.nu drevs då, precis som idag, av Richard Langéen, men vilade år 2006 på en  ”nationalkonservativreaktionär” värdegrund, som uppenbarligen hade starkt antisemitiskt kristna inslag. I början av år 2006 angavs att ”Nationell.nu är en gränsöverskridande verksamhet, som vill förena nationalister, inte splittra.”

Nazismen är en ond skapelse från de De äldste av Sion, ett sätt för dem att spela schack med världens nationer och sätta Europa i brand. De äldste av Sion vill bana väg för den kabbalistiska messianismen genom krig och förstörelse, där synd och förtappelse skall leda till Messias återuppståndelse. Nazismen är således något vi tar avstånd från, precis som vi tar avstånd från ateistiska trossamfund […] Bibeln säger klart och tydligt att Gud skapade nationerna för att slå sönder det internationella världsriket, eller Babels torn, som det står i Den Helige Skrift. Guds avsikt är alltså tydlig: nationsgränserna och de olika folken skall bestå, medan världsriket, däribland den mångetniska undergången, skall bekämpas. Varje nation är ett skydd mot det antikristliga riket till dess att Kristus kommer tillbaka och upprättar sitt fridsrike. Avskaffar vi nationsgränserna innan dess inbjuder vi kaos och förstörelse. Gud gav folken gränser inom vilka de skulle söka honom. Detta är Guds ord och går inte att bestrida. Gud är nationalist. Står du på mångkulturens sida, står du på Satans sida. Står du på internationalismens sida, står du på Satans sida.