Browse By

Fredrik Vejdeland återigen dömd för hets mot folkgrupp

Igår dömdes Fredrik Vejdeland, ansvarig utgivare för Svenska motståndsrörelsens (SMR) webbplats Nordfront, av Örebro tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Dagsböterna fastställdes till 100 á 50 kr. Vejdeland åläggs även att till brottsofferfonden betala 500 kronor.  Till grund för domen låg den anmälan som föreningen Juridikfronten lämnade in till Justitiekanslern (JK) där föreningen uppmärksammade JK på att Vejdeland som ansvarig utgivare gjorde sig skyldig  hets mot folkgrupp genom att Vejdeland låtit publicera en kommentar och en artikel innehållande skrivningar som enligt tingsrätten utgjorde hot mot invandrare och missaktning mot personer med afrikanskt ursprung.

Missaktningen mot svarta afrikaner utgjordes av en notis om en pappa som placerat sitt barn i en tvättmaskin, ”som det verkar enbart på grund av oförstånd, obetänksamhet eller ren dumhet”, skriver tingsrätten. Pappan hade utan motivering kallats ”negerpappa”. Tingsrätten ansåg att det uttryckte missaktning för svarta afrikaner att peka ut den oförståndige, obetänksamma och/eller dumme pappan som ”negerpappa”, och att det ”inte funnits något i en rättsstat godtagbart skäl” för att göra det. ”Det fanns väl inget syfte alls med att lägga till ordet ’neger'” angav Vejdeland enligt tingsrättsdomen. Låter det verkligen sannolikt? Petter Larsson på Aftonbladet hade en annan inställning.

Vid tidpunkten för läsarkommentarens publicering (22 maj 2012) förhandsmodererades kommentarerna på Nordfront och således omfattades läsarkommentarerna av grundlagsskyddet enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Eftersom Vejdeland enligt Myndigheten för radio och tv är ansvarig för Nordfront är han också ansvarig för de yttrandefrihetsbrott som har förövats på webbplatsen. Numera har dock de germanska kämparna i SMR valt att inte ta ansvar för de läsarkommentarer som publiceras på deras hemsida. Istället möts man som läsare av följande skrivning: ”Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.” och således omfattas inte de av grundlagsskyddet i YGL.

Intressant nog ville inte Vejdeland, enligt domen, svara på frågan om Nordfront har en nationalsocialistisk agenda. Frågan som inställer sig är om Vejdeland skäms över den ideologi som han och hans kamrater i SMR förespråkar? På Nordfronts hemsida står det intressant nog under en personpresentation av Vejdeland att han ”kommenterar politiska händelser utifrån ett nationalsocialistiskt perspektiv”. Fredrik Vejdeland är tidigare dömd för hets mot folkgrupp (homosexuella) av Högsta domstolen (se NJA 2006 s 467).