Avpixlats elektroniska anslagstavla – ny skrift från Juridikfronten

Browse By

Föreningen Juridikfronten har tidigare under hösten, precis som för två år sedan, framställt och utgett en liten pamflett, kallad Avpixlats elektroniska anslagstavla (ISBN 978-91-637-3333-8). Ansvarig utgivare är föreningens ordförande, Martin Tunström. I skriften tas det kortfattat upp vad Avpixlat är, vad som gäller för Avpixlats kommentarfält enligt lagen om elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen), samt vad för personer som modererar kommentarerna på Avpixlat. Några nedsättande kommentarer, bl.a. om somalier, citeras. Slutsatsen i skriften är att det klart kan misstänkas att brott mot såväl BBS-lagen som hets mot folkgrupp har begåtts i Sverige, av Sverigedemokratvänliga moderatorer på Avpixlat. (Se även Aftonbladet, om att personer i Sverige modererar kommentarer på Avpixlat.)

Föreningens bedömning av Avpixlatkommentarerna tycks delas av Justitiekanslern (JK), som anser att de i pamfletten anförda citaten från Avpixlats kommentarfält har ”en nedsättande/missaktande innebörd” (beslut i ärende 6568-13-30). Detta indikerar att kommentarerna utgör hets mot folkgrupp. Att Juridikfronten har citerat kommentarerna i pamfletten kan dock, enligt JK, inte anses innefatta hets mot folkgrupp, och pamfletten innefattar inte heller något annat tryckfrihetsbrott, enligt JK.

Vill du läsa skriften? Beställ därifrån en egen gratis kopia: beställ till en e-postadress eller beställ till en vanlig postadress. Kopian kommer inte att skickas direkt, men så snart som möjligt.

Aftonbladet har skrivit om detta 2013-10-30; se denna artikel.