Browse By

Sverigedemokratiskt regionråd stämmer sverigedemokratisk riksdagsman

Sverigedemokraten Jens Leandersson, regionråd för SD i Skåne, har under flera år varit i konflikt med andra i Sverigedemokraterna. ”Vi har byggt in konflikter i partiet genom alla sammanslagningar med mindre missnöjespartier i Skåne”, uppgav Leandersson för Helsingborgs dagblad i mars förra året.

tonywik

Tony Wiklander vid Jimmie Åkessons sommartal 2011 i Sölvesborg. © Martin Tunström.

Leandersson var tidigare ordförande i distriktet, och avgick i början av 2011. De två interna lekmannarevisorerna i SD Skåne – bl.a. riksdagsledamoten Tony Wiklander – kritiserade Leandersson hårt i en revisionsberättelse till distriktsårsmötet i början av 2012. I revisionsberättelsen påstods bl.a. att Leandersson skulle ha ägnat sig åt närmast manisk förföljelse av ”medlemmar han av någon anledning fått agg till”, och att han skulle ha örfilat sin efterträdare Mikael Eskilandersson. Påståendena, till vilka ingen källa anges, uppmärksammades bl.a. i Aftonbladet. Revisionsberättelsen gjordes tillgänglig för medlemmarna genom en intern webbplats, inför distriktsårsmötet.

”Nu får du tillbaka” uppger Leandersson att Wiklander ska ha sagt till honom, om skrivningarna i revisionsberättelsen. Distriktsårsmötet i SD Skåne valde att, trots revisorernas rekommendation, bevilja Leandersson ansvarsfrihet.

Nu har Leandersson valt att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, mot de två lekmannarevisorerna. Han har anlitat en jurist som år 2011 angetts vara ”förmodligen Sveriges mest erfarna ombud i rättegångar rörande ärekränkningar på Internet”, och som företrätt flera personer som tidigare väckt talan mot högt uppsatta Sverigedemokrater som Thoralf Alfsson, Markus Wiechel och Carina Herrstedt, vilka domstolar ansett skyldiga till förtal. I stämningsansökan anger Leandersson att uppgiften om att Leandersson ”handgripligen, med örfil, attackerat sin efterträdare som distriktsordförande”, är ägnad att utsätta honom för andras missaktning. Han anger även att det inte varit behövligt eller försvarligt att framföra uppgiften om örfilen, och att uppgiften inte är sann. Leandersson, som åberopar en annan sverigedemokrats vittnesmål till stöd för sin talan, yrkar 15 000 kronor i kränkningsersättning med anledning av det förtalsbrott han menar att Wiklander och dennes medrevisor har gjort sig skyldiga till.

Ansökan om stämning har registrerats hos Helsingborgs tingsrätt (mål nr. FT 6693-13), och är alltså en allmän handling.

Juridikfronten väntar med spänning på utfallet av denna interna SD-konflikt tillika rättssak. Kan det månne bli så att en fjärde riksdagsledamot för Sverigedemokraterna anses skyldig till skadeståndsgrundande ärekränkning? Se även Ärkeränkning (och rättshaverism) inom Sverigedemokraterna (2011).