Åtal väckt mot Pär Sjögren, ”nästeschef” i Svenska Motståndsrörelsen (SMR)

Browse By

Den 3 april väckte allmän åklagare åtal vid Falu tingsrätt mot Pär Sjögren, så kallad ”nästeschef” för den nationalsocialistiska organisationen Svenska Motståndsrörelsen (SMR), för brottet hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken). Åtalet följer på den anmälan som upprättats av Juridikfrontens funktionärer och inkom till polismyndigheten i Dalarna den 9 december förra året.

I höstas genomförde Juridikfronten en granskning av så kallade sociala mediekanaler, primärt på sidan Twitter, tillhörande företrädare för och eljest framträdande medlemmar av SMR. I Sjögrens twitterflöde påträffades ett, enligt vår bedömning, brottsligt, antisemitiskt uttalande: ”Död åt Sion. Leve Gyllene gryning!”(jfr Svea hovrätts dom 2004-03-22 i mål nr. B-3884-03 med bilaga A). Därutöver omfattar vår anmälan en antisemitisk nidbild som Sjögren publicerat på Twitter, vilken ingår i åtalet.

Till sitt försvar anför Sjögren att bilden ”inte ser ut som en jude” och att han upplåtit sitt twitterkonto för andra som kan tänkas ha publicerat de antisemitiska dödsuppmaningarna.

Efter att ha följt twitterkontot under en tid är det ställt bortom rimligt tvivel för Juridikfronten att det administreras av Pär Sjögren. Att han i polisförhör använder sig av kryptiska motfrågor, spelar dum och skyller ifrån sig på andra tänkbara gärningsmän ter sig i det närmaste infantilt.