Lexbase startar igen, efter att (medvetet?) ha feltolkat ett JK-beslut

Browse By

Lexbase, en webbtjänst vars affärsidé är att slå mynt av offentlighetsprincipen genom att tillgängliggöra brottmålsdomar sökbara på tilltalad, skall snart återlanseras, meddelar sajtens talesperson. På webbplatsen, som snart kan misstänkas innehålla ärekränkning av sällan skådat slag, anges följande: ”Beslutet som kom från Justitiekanslern (JK) 2014-03-26 är en bedömning utifrån svensk lagstiftning och styrker tjänstens juridiska legitimitet”. Denna tolkning av JK:s ställningstagande häromdagen är helt uppåt väggarna, och kan misstänkas vara medvetet felaktig (och därmed synnerligen oetisk). Justitiekanslern har överhuvudtaget inte bedömt om något brott förekommit på Lexbase, vilket även anges i JK-beslutet (”[o]avsett om det i dessa fall skulle föreligga förtalsbrott eller inte”). JK har endast, i enlighet med sin oerhört restriktiva praxis (se bl.a. ärendena 3113-12-31 och 3474-12-31, som var ”på gränsen”), ansett att det i vilket fall inte finns skäl för allmänt åtal. Detta betyder inte på något sätt att Lexbase är en legitim sajt, utan endast att den rättsliga bedömningen av eventuella brott förutsätter att det finns modiga utpekade personer som har råd att ta frågan till domstol genom enskilt åtal eller civilrättslig talan.