Browse By

Datainspektionen om Markus Wiechels påstådda kartläggning av partikamrater

I maj månad inkom Juridikfronten med ett klagomål till Datainspektionen (DI). Klagomålet berörde uppgifterna i tidningen Expressen om att Sverigedemokraternas riksdagsledamot Markus Wiechel skulle ha kartlagt och registrerat politiska motståndare i det egna partiet.

Föreningen önskade att DI skulle utreda huruvida det är sannolikt att Markus Wiechel hade begått någon överträdelse mot personuppgiftslagen. Den 31 maj meddelade Datainspektionen (dnr. 763-2013) Juridikfronten att DI kommer att ta ”ställning till om det finns anledning att inleda en granskning med anledning av de uppgifter som framkommer i artikeln” och om man kommer inleda tillsyn så ”kommer vi att informera Juridikfronten om resultatet av tillsynen”.