Landets nazistwebbsidor utan verkligt ansvariga utgivare

Browse By

Tidigare har Juridikfronten noterat att Nordfront har slutat förhandsgranska sina läsarkommentarer. Detta beror på att de ansvariga utgivarna Emil Hagberg och Fredrik Vejdeland båda har dömts för hets mot folkgrupp med anledning av godkända läsarkommentarer. (Sverigedemokraternas partiorgan SD-Kuriren hade tidigare en webbplats med förhandsmodererade kommentarer – se t.ex. JK-beslut 2009-08-13 i ärende med dnr. 4450-09-31 – men tillgängliggör nu endast pappersversionen av tidningen elektroniskt.) Nu är det Realistens tur. Tidigare under året väckte en privatperson talan mot den ansvarige utgivaren Sebastian Karlsson, med anledning av påstått förtal i en läsarkommentar; talan återkallades emellertid. Nu när Karlsson även har åtalats för hets mot folkgrupp, och en ny förundersökning har inletts mot honom, med anledning av godkända läsarkommentarer, rågades måttet för det nationalsocialistiska parti han företräder. Kommentarfältet har släppts fritt.

Internets avskräde i form av Avpixlat och dylika anonyma olagliga främlingsfientliga webbplatser, har aldrig tagit ansvar för läsarkommentarer (eller för något annat). På Avpixlat, där läsarkommentarer givetvis inte förhandsgranskas, framfördes det, efter  en förtalsdom i Linköpings tingsrätt: ”Att det är tillåtet att förtala någon i kommentarsfält [- något Linköpings tingsrätt givetvis aldrig påstått, eftersom det vore bisarrt -] är förstås inte detsamma som att det är något man bör ägna sig åt eller något som vi på Avpixlat sanktionerar. Däremot är varje beslut välkommet som klargör att den som begår ett yttrandefrihetsbrott själv är ansvarig för det”. Att man slängt sig med ett ord man inte begripit, ”yttrandefrihetsbrott”, gör inte inställningen mer berömvärd. Nu när Realisten har börjat vandra på samma tveksamma stig, kan det konstateras att inga utgivare inom den ”nationella” rörelsen längre vill vara fullt ansvariga för sina webbplatser. Några verkligt ansvariga nazistiska utgivare finns inte längre.

En positiv konsekvens av Realistens åtgärd, som Juridikfronten kan se, är att kommentatorerna nu inte lär skräda orden, varför deras obildade, antidemokratiska och stundom bindgalna inställning i politiska och andra frågor nu kommer att framträda ännu mer tydligt, och förhoppningsvis skrämma bort ”seriösa” nationalister. Dessutom skriver Realisten att ”[v]i kommer att hålla koll på inläggen och ta bort lagbrott och dessutom kommer alla inlägg att försvinna efter en tid. Få läser dock gamla inlägg så det spelar mindre roll.” På Nationell.nu har redaktören Richard Langéen skrämts av Aftonbladets granskning i december förra året, och låter därför kommentarer visas för besökare i endast sju dagar. Att skräpet försvinner efter en viss tid är förstås en positiv utveckling. Nu får Realistens redaktion dessutom tid att företa nödvändig källgranskning och, tyvärr, samla in pengar till en viss högertomte tillika brottsling, som rätteligen fälldes även av hovrätten.