Browse By

Stor förundersökning mot Nordfront

Justitiekanslern har idag beslutat inleda förundersökning mot nationalsocialistiska Nordfront för inte mindre än 14 kommentarer, publicerade av redaktionen för Nordfront/Patriot.nu under tiden kommentarerna förhandsmodererades. Elva av kommentarerna anser JK utgör hets mot folkgrupp, och tre uppvigling. Det rör sig till stor del om hyllningar av nationalsocialismen och om uttalandet ”Död åt ZOG” (den påstådda sionistiska/judiska världskonspirationen), men även om påståenden om homosexuella. Förundersökningen ska inte blandas ihop med den förundersökning om omodererade kommentarer på Nordfront, som återupptogs av polis 12 juli 2013, enligt åklagarbeslut.

Juridikfronten, som står bakom samtliga anmälningar som JK-beslutet rör, väntar med spänning på åtal och fällande dom, och hoppas att det inte dröjer så länge som åtalet mot Realistens Sebastian Karlsson dröjde.