Browse By

Omfattande anmälan mot Nordfront – Aftonbladet kultur uppmärksammar

print

Aftonbladet om JF:s anmälan.

Den 15 juli inkom Juridikfronten (Jf) med en omfattande anmälan till Polismyndigheten mot webbplatsen Nordfront.se. Anmälan berörde det faktumet att Nordfront brustit i sin skyldighet att ta bort kommentarer i enlighet med 5 § i lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Antalet kommentarer som berördes i anmälan vara etthundra. Av kommentarerna utgjorde nittiosju av dem hets mot folkgrupp och tre stycken uppvigling.  Att det finns personer som kan ta bort kommentarerna är rätt självklart. Det finns en ansvarig utgivare för webbplatsen Nordfront enligt Myndigheten för radio och tv, nämligen Fredrik Vejdeland (Utgivningsbevis nr 2012-054). Enligt Nordfront ingår i övrigt även bl.a. Robert Eklund, IT-ansvarig, och Klas Lund, i redaktionen. Den sistnämnda utger även Nordfront som en tryckt tidskrift enligt Patent- och registreringsverket (PRV) (Utgivningsbevis nr. 29 623).

Två dagar senare publicerade Aftonbladet kultur journalisten Petter Larssons artikel om JF:s anmälan. Under rubriken ”Massanmälan mot masshets” (17/7) berör Larsson en av de djupt antisemitiska kommentarer som återfinns i JF:s anmälan. Larsson sammanfattar kort i sin artikel att ”hets mot folkgrupp och uppvigling en bärande del av den nazistiska ideologi Nordfront propagerar för”. Artikeln går dock endast att få tag i pappersversionen av Aftonbladet. Men med hjälp av det digitala tidningsarkivet Mediearkivet bör man med enkelhet kunna ta del av artikeln.