Browse By

Ytterligare en förundersökning mot Nordfront

Webbplatsen Nordfront är återigen föremål för en förundersökning. En anmälan (1400-K50697-13) till Polismyndigheten i Västra Götaland inkom den 30 mars i år från föreningen Juridikfronten. Anmälan rörde, precis som den massanmälan som omskrivits tidigare, brott mot BBS-lagen genom underlåtenhet att avlägsna omodererade läsarkommentarer innehållande uppenbar hets mot folkgrupp. Polismyndigheten beslutade dock den 3 april att inte inleda förundersökning.

Men efter en begäran om överprövning från Juridikfrontens ordförande beslutade kammaråklagare Mats Dahlberg vid åklagarkammaren i Göteborg den 12 juli att förundersökningen skulle återupptas hos polismyndigheten (dnr. ÅM 2013/5010). Enligt kammaråklagaren förhåller det sig så att ”innehållet på aktuell internetsidan [sic] är av det slaget att det är uppenbart att det är sådant som avses i 16. kap  8 §  brottsbalken, dvs. innehållet är sådant att det är hets mot folkgrupp.” Det ska nu utredas om någon Nordfrontföreträdare kan hållas ansvarig för uppsåtligt eller grovt oaktsamt brott mot BBS-lagen. Se beslutet.