Browse By

Nordfront fegar ur – tar bort alla förhandsgranskade läsarkommentarer

I ett desperat försök att komma undan rättvisan försöker den nationella rörelsens elit i Svenska motståndsrörelsen (SMR) plocka bort de kommentarer på rörelsens webbplats Nordfront som är föremål för Justitiekanslerns (JK) granskning. Föreningen Juridikfronten har dock påtalat det inträffade för JK och uppmanar denna att företa förundersökning så fort som möjligt. Juridikfronten anför, att det vore tråkigt om åtal väcktes för sent. Läs mer på Journalistens webbplats.