Browse By

Ny stor JK-förundersökning mot Nordfront – på grund av borttagna kommentarer

Efter anmälan från Juridikfronten har Justitiekanslern (JK) idag inlett förundersökning mot nazistiska Svenska Motståndsrörelsens webbplats Nordfront, med anledning av läsarkommentarer som publicerats före 30 juni 2012 men numera har tagits bort av ren feghet. Den gubben gick alltså inte, eftersom JK kunde ta del av materialet genom Google Cache.

Det rör sig om hela 17 läsarkommentarer, som JK anser kan antas utgöra hets mot folkgrupp: hyllningar av Hitler och nationalsocialismen, omnämnande av invandrare, romer och somalier som ”parasiter”, och invandrare som ”slödder” som ”bara kommer hit för att leva på vår bekostnad”, påståenden om att 70-90 % av våldtäkter begås av ungdomar med invandrarbakgrund m.m., första versen i Pluton Sveas låt ”Fjärde riket” från 1995 (man var uppenbarligen noga med att inte citera andra versen, där det talas om att ”den ariska eliten tar sex miljoner till”, något som inte är förenligt med dagens nazisters Förintelseförnekelse), omnämnande av chilenare som ”pack” och ”kräk”, och påståenden om att det är homosexuellas ”inre längtan och önskan” att ”förgripa sig på våra barn”.

En av de ifrågasatta kommentarerna är skriven av en suppleant i Nationaldemokraternas partistyrelse, Björn Cederström, tidigare aktiv nazist och skapare av Försvarskåren Sveriges Självförsvar. Datainspektionen har tidigare ifrågasatt Cederströms publicering av uppgifter om Juridikfrontens ordförande, och ”försvarskårens” uppgivna register över bl.a. meningsmotståndare. I kommentaren skriver Cederström att ”Nationalsocialistiska Svenska Arbetarpartiet NSSAP kommer att göra allt för att upplysa det Svenska folket och sprida sanningens budskap”.