Browse By

Märklig granskning av f.d. medlem

På den obskyra nationalsocialistiska webbplatsen Nordfront, där den ansvarige utgivaren inte tar det germanska ansvaret för läsarkommentarer (vilket även numera gäller Svenskarnas Partis Realisten), kan man läsa en redogörelse kring en av Juridikfrontens grundare. Vi vill uppmärksamma läsarna på att den namngivne personen inte längre är medlem i föreningen, och inte har varit det under över ett år (se längst ned i verksamhetsberättelsen från i mars 2013). Den namngivne personen har inget ideologiskt eller övrigt samröre med föreningen och deltar inte i dess verksamhet, varför det är märkligt att Nordfronts s.k. granskning handlar om denne, och inte om någon nuvarande styrelseledamot.

Se även inläggen Svar till Realisten och Sanningen om Juridikfrontens förhållande till en f.d. medlem.