Jätteåtal mot nazistisk utgivare och förundersökning om nazistmusik

Browse By

smrdemo

Svenska Motståndsrörelsen. Foto: Peter Isotalo.

Fredrik Vejdeland, utgivare för nazistiska Svenska Motståndsrörelsens webbplats Nordfront, har idag åtalats på hela 31 (!) åtalspunkter, av Justitiekanslern (JK). Åtalet, som väckts vid Örebro tingsrätt, gäller 28 fall av hets mot folkgrupp och tre fall av uppvigling. Det rör sig om förhandsgranskade och godkända läsarkommentarer på Nordfront – bland annat de hyllningar till den nationalsocialistiska ideologin och till Adolf Hitler som Patriot.nus dåvarande utgivare Emil Hagberg åtalades och dömdes till fängelse för år 2010 (se om juridiken detta inlägg). Fredrik Vejdeland är tidigare dömd för hets mot folkgrupp.

Av de 28 läsarkommentarerna JK anser utgör hets mot folkgrupp, anser JK att åtta innehåller missaktning mot invandrare och att 18 innehåller missaktning mot människor tillhörande andra folkgrupper än den nordiska, särskilt den judiska. Två läsarkommentarer anser JK uttrycker missaktning för homosexuella. Tre av kommentarerna uppmanar, enligt JK, till brottsliga gärningar i form av vålds- och hotbrott och olovligt innehav av kniv. Bakom de anmälningar som lett till JK:s stora förundersökning, ligger föreningen Juridikfronten. Läs mer om förundersökningarna mot Nordfront, här och här.

Justitiekanslern har även inlett en förundersökning mot en ”nationell” webbplats, Midgård, som säljer nazistisk musik, efter anmälningar från Juridikfronten. Förundersökningen gäller antisemitisk och nationalsocialistisk musik samt skivomslag m.m. som JK anser uttrycker hot mot judar och svarta. Läs mer i Journalisten.

UPPDATERING 21:32: Följande kommentar från Juridikfrontens ordförande tillät inte Nordfronts moderatorer i kommentarfältet till en snyftartikel om att Justitiekanslern ”vill förbjuda hyllning av politisk ideologi”. Kanske var den för saklig och vederhäftig för antisemiterna på Nordfront.

Svea hovrätt fann i ett fall 2003 att texten ”Death to ZOG (whatever it takes)” uttryckte hot mot judar. När det gäller hyllningar av nationalsocialismen, har Högsta domstolen redan 1996 slagit fast att vissa nationalsocialistiska symboler ”får idag anses vara starkt förknippade inte endast med de nämnda rörelserna i och för sig utan i hög grad också med ideerna om rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förbundna med dessa rörelsers ideologi”, och att hakkorset är en av dem (NJA 1996 s 577). Fast praxis är även att slagord och gester kopplade till nationalsocialismen (romersk hälsning, ”sieg heil” etc.) är brottsliga (se RH 1997:53 där hovrätten talar om ageranden med ”koppling till nazismen och till de med nazismen intimt förbundna idéerna om rashat och förakt för vissa mer eller mindre bestämda folkgrupper”; jfr även RH 1998:77, om varghaken). Det är alltså redan fastslaget att hyllningar av nationalsocialismen och ”död åt”-slagord gentemot judar (som det påstådda ”ZOG” utan tvivel påstås bestå av) är otillåtna.