Förundersökning mot Thoralf Alfsson (SD) läggs ned

Browse By

En chefsåklagare vid riksenheten för polismål har idag beslutat att lägga ned förundersökningen om hets mot folkgrupp, som gällde ett inlägg om somalier, på den Sverigedemokratiske riksdagsmannen Thoralf Alfssons blogg. Läs beslutet här.

Juridikfrontens syfte (som alltså kan anses politiskt men inte partipolitiskt) är att tillse att legitima rättsliga processer inleds mot företrädare för nationalistiska och högerpopulistiska partier och organisationer, i syfte att belysa och motverka dessas brottsliga och eljest klandervärda gärningar. I det nu aktuella fallet fann en överåklagare fog för vår anmälan, och även chefsåklagaren som lade ned förundersökningen ansåg att Alfssons uttalanden var missaktande. Det fanns därmed god grund såväl för vår anmälan som för vår begäran om överprövning, och en legitim rättslig process har nu företagits. Se vidare vårt pressmeddelande, i Nyheter24.

Juridikfronten vill även beklaga att så många människor inom nögern inte förstår vad en rättshaverist är. Juridikfronten hävdar inte någon rätt när vi anmäler misstänkta brott. Vilken rätt skulle det vara?

UPPDATERING 2013-12-04: ”Hur många vänsterbloggare har juridikfronten anmält där det kan misstänkas att överträdelser skett? Utan att jag kontrollerat det kan jag med stor säkerhet säga ingen.” skriver Thoralf Alfsson på sin blogg. Det är rätt gissat. Juridikfronten har nämligen inte som syfte att anmäla några vänsterbloggare. Det måste vara väldigt svårt att läsa innantill för somliga, som kritiserar Juridikfronten för att föreningens syfte inte är känt för dem eller inte faller dem på läppen. Dessutom kan det misstänkas att vänsterbloggare inte särdeles ofta ägnar sig åt hets mot folkgrupp. Om någon finner möjligt brottsliga uttalanden på vänsterbloggares bloggar, står det vederbörande naturligtvis fritt att själv inkomma med en anmälan till lämplig instans. Juridikfronten kommer emellertid inte att göra det. Alfsson menar vidare att föreningens syfte är ”att med hjälp av lagen tysta/skrämma personer som vågar yttra obekväma sanningar om dagens stora samhällsproblem genom att göra polisanmälningar”. Menar Sverigedemokraten Thoralf Alfsson att nazistiska Svenska Motståndsrörelsen och Svenskarnas Parti, som Juridikfronten också har anmält, vågar yttra obekväma sanningar?