Browse By

JK har beslutat att inleda förundersökning mot Nordfront

JKbeslutvejdeland

I dagarna meddelade Justitiekanslern (JK) att en förundersökning om yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp ska inledas med anledning av att myndigheten bedömt att en återgiven skrift på den nationalsocialistiska webbplatsen Nordfront kan antas utgöra hets mot folkgrupp (se JK.s beslut 2014-06-19 i ärende med dnr. 4019-14-31).

Bakom den inkomna anmälan till JK står Juridikfrontens ordförande Martin Tunström. JK har uppdragit kammaråklagare Chatrine Rudström vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm att ansvara för att förundersökningen verkställs och därefter redovisa resultatet till JK.

Den aktuella skriften som är föremål för JK:s förundersökningsbeslut är den av den framlidne Elof Eriksson (1883 – 1965) utgivna skiften “Jag anklagar! – Krav på hävande av försäljningsförbudet mot tidningen Nationen” (1937). Elof Eriksson var en välkänd antisemitisk skriftställare under 1930- och 40-talet. Troligen den främste vid sidan om Einar Åberg. Eriksson var medlem i Sveriges fascistiska folkparti (SFFP). Erikssons huvudsakliga publicistiska verksamheten ägde rum i dennes tidskrift Nationen. Förutom att Nationen förde fram en rad antisemitiska konspirationsteorier om Frimurarväsendet återgav Nationen en rad antisemitiska karikatyrer framställda av Philipp Rupprecht (pseudonym: Fips) som var Der Stürmers främste karikatyrtecknare. Nationen lades ner under krigsåret 1941.

I anmälan till JK pekar Juridikfrontens ordförande på följande formulering i skriften som bör ses som hets mot judar:

”Medan judarna i Sverige, som officiellt visserligen blott uppskattas till cirka 1 procent av hela befolkningen eller 6,000 men i verkligheten äro mångdubbelt flera, numera utgöra det egentliga ledareskiktet inom den svenska nationen, spela de till hundratusental uppgående judebastarderna jämte de 23 å 24 tusen frimurarbröderna rollen  av de nutida judeväldets fogdar och beskyddare inom stat och offentlighet, på alla samhällslivets områden.”

Förutom den del av skriften som Juridikfrontens ordförande ansåg utgjorde hets mot folkgrupp valde Justitiekanslern att även lyfta fram andra skrivningar i skiften. Straffansvar faller på Nordfronts chefredaktör  Fredrik Vejdeland som har ensamansvar i och med han är ansvarig utgivare. Fredrik Vejdeland dömdes nyligen, till följd av Juridikfrontens verksamhet, av Örebros tingsrätt till 4 månaders fängelse för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp och för uppvigling. Vejdeland är sedan tidigare dömd för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.