Fredrik Vejdeland döms för hets mot folkgrupp – tredje gången gillt!

Browse By

Svenska Motståndsrörelsens Fredrik Vejdeland, två gånger tidigare dömd för hets mot folkgrupp (2006 och i år), har nu återigen fällts till ansvar av Örebro tingsrätt. Vejdeland är ansvarig utgivare för SMR:s webbplats Nordfront, och har därmed haft ansvaret för innehållet i läsarkommentarer på webbplatsen.

Denna blogg har tidigare omskrivit det nu aktuella åtalet mot Vejdeland. Föreningen Juridikfronten hade anmält åtskilliga läsarkommentarer som förhandsmodererats, och det är dessa som Vejdeland nu har dömts för. De flesta av dem hade överförts från den tidigare webbplatsen Patriot.nu, och Emil Hagberg har tidigare dömts för några av dem.

Vejdeland hade erkänt två fall av hets mot folkgrupp, mot somalier och homosexuella.Örebro tingsrätts dom är inte särdeles välskriven, och i de flesta delar framgår det inte hur tingsrätten har resonerat, vilket är klart beklagligt. Tingsrätten har i de flesta fall delat Justitiekanslerns bedömning. Bl.a. bekräftar tingsrätten tidigare praxis, och anser att ”Död åt ZOG” utgör hot och missaktning mot det judiska folket. Tingsrätten fann att Vejdeland i sin egenskap av ansvarig utgivare ”under en tid av minst ett år i varje fall, i två fall ha begått yttrandefrihetsbrottet uppvigling och i tjugofem fall begått yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, ej ringa brott”. I ett av fallen anser rätten att läsarkommentaren ”uppmanar till brottslig gärning i form av mord eller dråp”. Påföljden blev fyra månaders fängelse.

Tingsrätten ogillar åtalet i fyra fall. Rätten anser, utan motivering, inte att ett ”ensamt” ”Heil Seier”, ett ”ensamt” ”Leve Nationalsocialismen” eller ett ”ensamt” ”Länge leve ett Fritt Nationalsocialistiskt Norden! Hell seger!” är straffbart som hets mot folkgrupp ”på en nationalsocialistisk hemsida”. Rätten menar även att det inte utgör uppvigling att publicera den ”personliga åsikten” att ”alla nationella i riket oavsett tillhörighet ska beväpna sig. Och beväpna sig så mycket som möjligt. Minsta provokation från de röda ska bemötas med 10 gånger så hårdare våld än det som inträffade i Västerås”.

Juridikfronten förmodar att Vejdeland överklagar domen, och ser fram emot en mer välmotiverad hovrättsdom.

Läs mer
Expo: Chefredaktör fängslas för uppvigling och hets
Journalisten.se: Ansvarig utgivare döms till fängelse