Realistens utgivare dömd för hets mot folkgrupp

Browse By

IMG_7976

Lekstugan SvP.

I dagarna meddelade Stockholms tingsrätt dom i ett mål mot Sebastian Karlsson, ansvarig utgivare för den av Svenskarnas parti (SvP) drivna webbplatsen Realisten  (Se B 5650-13). Bakom anmälan till Justitiekanslern (JK), som väckt åtalet, stod Juridikfronten. Det begångna brottet är yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter (100 á 50 kr). Tingsrättens jury bedömde att av de tio kommentar som var föremål för åtalet så utgjorde nio hets mot folkgrupp.

Bland de nio kommentarerna återfanns missaktande skrivningar om somalier, afrikaner, romer, invandrare, och homosexuella. I kommentarerna utmålades b.la. somalier som ohyra, romer som parasiter, att svarta skulle  lukta kuk, vara lata och leva på bidrag, att invandrare skulle bekämpas med bekämpningsmedlet DDT och att homosexuella skulle vara smitthärdar.

Delar av det materialet har tidigare varit publicerat på de nationalsocialistiska webbplatserna ”Den svenske nationalsocialisten” (som fungerade som huvudorgan för Nationalsocialistisk Front)  och ”Info14”. Men återpublicerades av Realisten när Realisten övertog artikelarkivet för Den svenske nationalsocialisten och Info14. De aktuella kommentarerna förhandsmodererades av Realisten och således ankom det på JK att inleda förundersökning och väcka åtal.

Numera, till följd av Juridikfrontens verksamhet, har dock Realisten ett omodererat kommentarsfält. Således kan inte kommentarerna bli föremål för JK:s granskning och JK kan inte väcka åtal. För att undvika straffansvar i enlighet lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (Den s.k. BBS-lagen) har Realisten valt att automatiskt radera alla inkomna kommentarer efter sju dagar.

Andra skriver:
Barometern: Uppmanade till våld mot romer – utgivaren döms
Expo: SvP:s tidning hetsade mot minoriteter – döms för hets