Nazistledare dömd för hets efter Juridikfrontens anmälan

Browse By

Under en nazistmanifestation på Mynttorget i Stockholm den 12:e november 2016 höll Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg ett tal, under vilket han återkommande hyllade nationalsocialismen och refererade till begrepp som ”judefrågan”. Mot slutet av talet utropade Lindberg ”hell seger” flera gånger, samtidigt som han sträckte ut ena armen med knuten näve. En sådan s.k. modifierad Hitlerhälsning har i rättspraxis ansetts straffbar såsom hets mot folkgrupp.

Efter att ha tagit del av filmmaterial från demonstrationen inkom Juridikfronten därför med en anmälan om misstänkt hets mot folkgrupp. Förundersökning inleddes och åtal väcktes. Huvudförhandling hölls vid Stockholms tingsrätt den 18 december 2017 och i dag (2/1 2018) meddelades dom i målet.

Av domen framgår att Simon Lindberg gick med på åklagarens beskrivning av det faktiska händelseförloppet, men nekade till att hans handlingar skulle vara straffbara. Han anförde bland annat att han med utropet och hälsningsgesten inte avsåg att anknyta till Adolf Hitler och den tyska nationalsocialismen – han bekänner sig istället till en nordisk nationalsocialism.

Tingsrätten skriver i sin dom att utropet ”hell seger” och den hälsningsgest som Lindberg utfört, sett till det sammanhang i vilket det förekom, tydligt kan förknippas med den nationalsocialistiska rörelsen under 1930- och 1940-talen och med idéerna om rasöverlägsenhet, rashat och allmän nedvärdering av andra folkgrupper än främst den nordiska. Den omständigheten att Lindberg bekänner sig till en nordisk nationalsocialism, och inte till den dåtida tyska, innebär inte att meddelandet är ägnat att uppfattas på något annat sätt. Att meddelandet haft en sådan tydlig koppling för den som mottagit det, måste Lindberg ha insett enligt tingsrätten.

Tingsrätten dömer därför Simon Lindberg för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och 60 dagsböter.