Browse By

Delseger i mål om konfiskation av NMR-plakat

Nazist med sköld

Demonstrerande NMR-nazist

Konsulten tillika tidigare journalisten Willy Silberstein var en av de personer – politiker, opinionsbildare och personer med judisk bakgrund – som pekades ut som ”förbrytare” genom plakat under Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg 30 september. Föreningen Juridikfronten bistod Silberstein med en ansökan om konfiskation av plakatet med dennes namn och bild, på grund av tryckfrihetsbrottet förtal, något Avsnitt tidigare skrivit om.

Göteborgs tingsrätt krävde Silberstein på en ansökningsavgift om 2 700 kronor. Juridikfronten kunde konstatera att det inte fanns något stöd i lag eller förordning för ett sådant krav, och rådde Silberstein att vägra betala. Detta gjorde han, och tingsrätten avvisade därför hans ansökan. Domstolen menade att eftersom målet ska prövas enligt regler om brottmål ska samma ansökningsavgift tas ut som vid enskilt åtal. Juridikfronten skrev i ett överklagande som Silberstein gav in, att en ansökan om konfiskation inte riktar sig mot någon särskild person, utan innebär att skriften ska förstöras och inte får spridas. Därför kan det inte vara fråga om ett enskilt åtal, som ju måste rikta sig mot en särskild fysisk person som begått ett brott.

Nyligen gav Hovrätten för Västra Sverige Silberstein och Juridikfronten rätt. Rätten konstaterar att reglerna inte kan tolkas som tingsrätten gjort. ”Eftersom det således saknas stöd i lag för att ta ut ansökningsavgift i målet ska tingsrättens avvisningsbeslut undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten för vidare handläggning” skriver man. Göteborgs tingsrätt har nu återupptagit målet och kommer att hålla muntlig förberedelse.