Browse By

Nordfronts tidigare utgivare döms till fängelse

Tidigare i år väckte Justitiekanslern åtal mot Nordfronts dåvarande ansvarige utgivare Markus Larsson. Åtalet omfattade ett respektive två fall av yttrandefrihetsbrotten olaga våldsskildring och hets mot folkgrupp.

Huvudförhandlingen hölls den 29 oktober vid Örebro tingsrätt. Juryn i målet meddelade efter förhandlingen ett friande utlåtande gällande en av åtalspunkterna om hets mot folkgrupp. Det rätten hade kvar att pröva var således ett fall av olaga våldsskildring och ett fall av hets mot folkgrupp.

Idag kom domen. Larsson fälldes på båda punkter och döms till fängelse i fyra månader. Att påföljden blir fängelse beror främst på att Larsson tidigare gjort sig skyldig till likartad brottslighet och dessutom återfallit i brott under pågående prövotid.

Åtalspunkten om olaga våldsskildring avser den film från attacken mot en moské i ChristchurchNya Zeeland som gärningsmannen själv spelade in. Filmen tillgängliggjordes kort efter attentatet på Nordfront. Den åtalspunkt om hets mot folkgrupp som Larsson fälldes för avser vissa formuleringar i en så kallad kamprapport som enligt rätten gav uttryck för att homosexualitet är samhällsskadligt eller i vart fall något förkastligt.

Anmälan som låg till grund för den åtalspunkt om hets mot folkgrupp som Larsson fälldes för kom från den ideella föreningen Juridikfronten. Larsson blir nu den femte utgivare för Nordfront och dess föregångare patriot.nu som döms för hets mot folkgrupp till följd av Juridikfrontens arbete.

En kort tid efter att åtal väcktes valde Larsson att avgå som ansvarig utgivare. I samma period lämnade han även Nordiska motståndsrörelsen och han ingår numera i utbrytargrupperingen Nordisk styrka.

Det är ännu inte känt om Larsson har för avsikt att överklaga domen. Avsnitt kommer i vanlig ordning att följa ärendet.