Browse By

Nordfronts utgivare åtalas för två fall av hets mot folkgrupp – kunde varit 120

Fredagen den 14 juni inkom Justitiekanslern (JK) med en stämningsansökan mot Nordfronts nuvarande ansvarige utgivare, Markus Larsson, till Örebro tingsrätt. Larsson åtalas för ett respektive två fall av yttrandefrihetsbrotten olaga våldsskildring och hets mot folkgrupp. Larsson är en mångårig medlem i Nordiska motståndsrörelsen (NMR) och ingår i det relativt nybildade näste 8.

En av åtalspunkterna gällande hets mot folkgrupp är resultatet av en anmälan från en aktivist i den ideella föreningen Juridikfronten. Åtalspunkten avser vissa uttalanden i en så kallad kamprapport som publicerats på Nordfront och där det bland annat beskrevs hur ”nationalsocialistiska sympatisörer” skulle ha ”sanerat” orten Kivik på ”fientliga bögflaggor”. Texten innehöll även formuleringar om att ”perverterade pedofiler skall icke få normaliseras” och anses av JK sammantaget ge uttryck för missaktning mot homosexuella.

Juridikfrontens arbete har lett till att samtliga tidigare utgivare för Nordiska motståndsrörelsens propagandaorgan har dömts för hets mot folkgrupp. Så sent som hösten 2018 dömdes Nordfronts förra utgivare, Emanuel Lärkestål, för 61 fall av hets mot folkgrupp.

Hade det inte varit för den grundlagsändring som trädde ikraft 1 januari och som innebar en avsevärd ansvarslättnad för ansvariga utgivare hade sannolikt åtalet mot Larsson omfattat åtminstone ytterligare 118 fall av hets mot folkgrupp. Lagändringen röstades igenom trots att bland annat Juridikfronten och professor Mårten Schultz påtalade de möjliga konsekvenserna. Fallet Larsson illustrerar med tydlighet att ändringen – precis som förutspått – har varit mycket gynnsam för de organiserade extremister som regeringen påstår sig vilja ta krafttag emot.

Larsson dömdes nyligen för hets mot folkgrupp av Svea hovrätt efter att ha utropat ”hell seger” ett antal gånger i samband med att NMR dök upp på en manifestation mot antisemitism i Stockholm i slutet av 2017. Domen har överklagats till Högsta domstolen. Larsson ingår också i den grupp av aktivister från NMR som står åtalade för bland annat hets mot folkgrupp i samband med organisationens demonstration i Göteborg tidigare samma år. Även Larssons sambo, en 21-årig kvinna som också är medlem i NMR, står åtalad för hets mot folkgrupp efter anmälan från Juridikfronten.

Datum för huvudförhandling är ännu inte känt och Avsnitt kommer i vanlig ordning att följa ärendet.