Ytterligare en förundersökning inledd mot Nordfront

Browse By

På Nordiska motståndsrörelsens hemsida Nordfront publiceras regelbundet så kallade ’kamprapporter’ där organisationens olika ’nästen’ uppdaterar läsarna om sina aktiviteter. Rapporterna kan knappast sägas utgöra nyhetsförmedling utan får snarare kategoriseras som ren propagandaspridning.

En ’kamprapport’ med rubriken ”Homo-vägg blev NS-vägg – Södertälje” som publicerades nyligen innehöll bilder där man kunde se hur en Prideflagga som anbragts på en vägg hade sprayats om till vad som – trots att motivet hade förvrängts på hemsidan – helt uppenbart var en hakkorsfana. Under fanan hade texten “14/88” lagts till, vilket avser fraserna “vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn” och “heil Hitler”.

I rapporten beskrevs hur ”nationalsocialistiska aktivister bestämt sig för att det fick vara nog med homolobbyns vidriga fana”. Vidare påstods det att hakkorset som ersatte den var en ”sann symbol för nationalsocialism och folkgemenskap och välmående för de vita folken”.

Juridikfronten anmälde inlägget till Justitiekanslern (JK) eftersom texten och bilderna sammantaget torde utgöra en så reservationslös hyllning till den tyska nationalsocialismen med dess folkmords- och rashatspolitik att det är att bedöma som hets mot folkgrupp. Igår kom besked om att JK har valt att inleda förundersökning angående nämnda brott för såväl inlägget som nämns ovan samt ytterligare ett inlägg Juridikfronten anmält. Det återstår att se om två punkter till kommer läggas till de fyra fall av hets mot folkgrupp som Nordfronts ansvarige utgivare Emanuel Lärkestål redan väntar åtal för.