Browse By

63 fall av nazistisk hets, enligt JK – men inget åtal lär väckas

Under de senaste tre veckorna har Justitiekanslern, JK, som är exklusiv åklagare i fråga om tryck- och yttrandefrihetsbrott, i tre beslut inlett förundersökning om åtskilliga fall av hets mot folkgrupp på två nazistiska webbplatser, enligt uppgifter till Avsnitt. Anmälare är i samtliga fall föreningen Juridikfronten, men Justitiekanslern har även i något fall på eget initiativ inlett förundersökning om material som Juridikfronten inte själv särskilt uppmärksammat men som JK funnit vid genomgång av sådant som Juridikfronten har skickat.

För att inte försvåra förundersökningarna, som leds av en kammaråklagare i Dalarna, tar vi här bara upp sådana publiceringar som omfattas av den s.k. ettårsregeln i yttrandefrihetsgrundlagen. Regeln, som professor Mårten Schultz nyligen såg som en del av ”[r]iksdagens sämsta reform det senaste seklet”, går ut på att en utgivare går fri från ansvar om utgivaren beslutar att ta bort straffbart material inom två veckor från det att Justitiekanslern i en underrättelse påpekat att och varför materialet är straffbart. Detta gäller såvida materialet har varit publicerat i mer än ett år. De ”två veckorna” kan i praktiken bli mycket längre, eftersom de räknas från delgivningen av underrättelsen.

Det handlar i dessa fall om så många som 63 publiceringar (som alltså påbörjades för över ett år sedan). Många publiceringar handlar om homosexuella, som enligt vad som framförs ska pinas i helvetet, dö(das) och drivas på flykt, och som kallas perversa och förknippas med pedofili. Flyktingar kallas våldtäktsmän och avbildas hängda i träd. Bland publiceringarna finns även hakkors och bilder på Adolf Hitler och en nedsättande uttalanden om judar.

Eftersom ettårsregeln alltså är tillämplig på materialet kommer utgivarna kunna gå fri från ansvar genom att ta bort materialet. Så har vit makt-sajters utgivare hittills gjort i närmare 900 fall sedan ettårsregeln började gälla år 2019. Det är alltså inte sannolikt att de aktuella publiceringarna leder till åtal. Ännu har JK inte skickat någon underrättelse till utgivarna.

Beträffande andra anmälda publiceringar gjorde JK bedömningen att det publicerade materialet ”inte på ett tillräckligt tydligt sätt innefattar missaktning mot någon folkgrupp”. Även en mängd inlägg om att Förintelsen inte skulle ha ägt rum ”frias” av JK, med hänvisning till tidigare praxis.