Browse By

Redan omfattande förundersökning utvidgas – JK svänger om smädande förnekande av Förintelsen

Justitiekanslern har idag beslutat att utvidga den omfattande förundersökning om hets mot folkgrupp på två nazistiska sajter, som Avsnitt skrev om häromdagen och som har inletts på grund av föreningen Juridikfrontens anmälningar. Förundersökningen utvidgas med ytterligare 18 publiceringar som omfattas av den sk. ettårsregeln.

Förundersökningen gäller, i den del som avser ”gamla” publiceringar, nu alltså totalt 86 publiceringar som omfattas av den s.k. ettårsregeln. Det rör sig om bl.a. hakkors och hyllningar av Adolf Hitler.

En nyhet är att Justitiekanslern, efter påpekanden, omprövar sin egen tidigare bedömning från bl.a. slutet av november, angående uttalanden om judar och Förintelsen. JK skriver: ”Uttalanden och budskap av innebörden att Förintelsen inte har ägt rum utgör i sig själva inte hets mot folkgrupp enligt rättspraxis … Nu aktuella publiceringar innehåller dock även uttalanden och/eller budskap med innebörden att judarna står bakom den påstådda lögnen om Förintelsen. Detta får anses vara särskilt nedsättande mot judar på det sätt som krävs för att de ska omfattas av straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp. Justitiekanslern har vid denna bedömning också beaktat det svaga skydd som yttranden av aktuellt slag har enligt Europakonventionen.”

Även i tidigare rättspraxis har personer som påstått att judar ljugit ihop Förintelsen dömts för hets mot folkgrupp, även om förnekande av Förintelsen i sig inte är straffbart. ”Det är positivt att även Justitiekanslern har insett att folkmord kan förnekas på ett sätt som missaktar en folkgrupp. Det behövs ingen ny lagstiftning på området.” säger en ledamot av Juridikfrontens verkställande utskott till Avsnitt.